Обучения на специалисти по здравословен и безопасен труд при работа

Поради различните държани изисквания екипът на Служба трудова медицина  ‚‚Авицена‘‘ провежда курсове за СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД ПРИ РАБОТА.

 

Kурсове могат да се организират и проведат в в градовете София и Бургас.

1. Обучението е предназначено за:

- управители на фирми

- фирмени инспектори по здравословен и безопасен труд

- членове на КУТ* / ГУТ**- първоначално и ежегодно обучение на представителите в КУТ и ГУТ !

* Комитет по условия на труд

**Група по условия на труд2. В Република България обучението е задължително според следните закони:

- чл.281 ал.1 и 5 от Кодекса на труда;

- чл.4 ал.1 т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- чл.2 ал.1 от Наредба №РД -07-2 от 16.XII.2009 г. за условията и реда за провеждане на обучение и инструктаж на работниците и служителите по БЗР ( БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ).3. След преминаване на курса всеки от участниците получава легитимен сертификат за проведеното обучение

МЦ "АВИЦЕНА" - Грижа за Вашето здраве!
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНГЪР
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon