Дейности - СТМ АВИЦЕНА

Служба по трудова медицина АВИЦЕНА предлага и осигурява своевременно и качествено комплексно обслужване, което включва всички изисквани от законодателството в България дейности:

 • Измервания по факторите на работната среда и трудовия процес

 • Оценка на риска за всяко работно място

 • Обучение в Комитет или група по условията на труд

 • Профилактика на работещите

 • Обобщени анализи за здравното състояние в зависимост от условията на труд

 • Промоция на здравето на всяко работно място


Основната дейност на Служба по трудова медицина „Авицена” е да консултира и подпомага на експертно ниво работодателите при изпълнение на изискванията, посочени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и всички подзаконови нормативни разпоредби на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.


Регистрирани сме в МЗ под № 253/13.06.2001 г. на основание чл. 16 от наредба № 14 на МЗ от 07.08.1998 г. Пререгистрация - № 253-1/17.12.2004 г. Актуална регистрация на основание чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ под № 340-1/3.11.2009 г.

От 2006 г. Служба трудова медицина АВИЦЕНА откри офис и в гр.Бургас - ул. ”Патриарх Евтимий” №111. За контакти: инж. Стоян Рашков, тел: 0887233761.

От създаването си СТМ АВИЦЕНА се ръководи от принципа за професионално обслужване на своите клиенти. Тяхната удовлетвореност е водещ стимул в работата на екипа. Сред фирмите, с които сме работили и продължаваме да обслужваме, са:

 • Индустриална Холдингова Компания АД, с дъщерни фирми 

 • ПАРК–ХОТЕЛ „ВИТОША”

 • „БОДУ” ООД

 • "ГРИНИ – ГН” ЕООД – текстилна фабрика

 • „ДИТА ММ” ООД - печатница

 • Столична общинска агенция за приватизация - СОАП

 • НЗОК 

 • СЗОК и много други.


Екипът на Служба трудова медицина АВИЦЕНА се състои от високо квалифицирани специалисти, доказали се в областта на трудовата медицина, физиката, химията, техническите науки и др. Техният професионален подход гарантира на клиентите на СТМ АВИЦЕНА качествено и навременно обслужване.

МЦ "АВИЦЕНА" - Грижа за Вашето здраве!
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНГЪР
ТРУДОВА МЕДИЦИНА
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon