Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • Служба по трудова медицина "АВИЦЕНА" ЕООД - ПРОФИЛАКТИКА


    Медицински център “Авицена” предлага научно обосновани профилактични прегледи(профилактика  и изследвания по трудова медицина. Предвид ежедневния стрес , на който са подложени всички работещи в нашата страна, предлагаме пакет от прегледи и изследвания, който ще даде цялостна картина за работоспособността на служителите Ви. Целта ни е с помощта на тези профилактични прегледи да следим и подобрим тяхното здравословно състояние , което ще доведе и до повишаване на трудоспособността им. А това е предпоставка за по-висока ефективност на вашата фирма и увеличение на печалбите.

    I. Основният пакет от медицински прегледи и изследвания по трудова медицина включва:

  1. Анкета и тестове за оценка на рисковите фактори за здравето (наследственост, небалансирано хранене, липса на достатъчно движение, повишен стрес, вредни лъчения и други).

  2. Обстоен преглед от специалисти по вътрешни и професионални болести, както и офталмолог за работещите с видеодисплей , УНГ – за работещи с висока степен на шум ,невролог , дерматолог , и други специалисти / специалистите се определят съгласно Нар.№3/87 г.. или според изискванията на клиентите/

  3. Електрокардиографско изследване, изследване на урина , ПКК, биохимия и други кръвни изследвания.

  4. Изследване с професионален анализатор на състава на тялото TANITA. Определя теглото с точност до 0.1 кг, процента на мазнини в тялото, водното съдържание на тялото, количество на мускулната маса и степента на затлъстяването (бодимас индекс).

  5. Изготвяне на индивидуални препоръки за подобряване на здравословното състояние на работещите.

    II. За да постигнем максимално удобство на клиентите си прегледите и изследванията могат да бъдат извършени ,както на територията на Медицински център „Авицена” ,така и на територията на вашето предприятие или офис.