Медицински
център
 • Специализирана медицинска дейност
 • Ехографска диагностика
 • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
 • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства
 • ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД ПРИ РАБОТА


    Поради различните държани изисквания екипът на Служба трудова медицина  ‚‚Авицена‘‘ провежда курсове за СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ТРУД ПРИ РАБОТА. Kурсове могат да се организират и проведат в в градовете София и Бургас.

  1. Обучението е предназначено за:

  - управители на фирми

  - фирмени инспектори по здравословен и безопасен труд

  - членове на КУТ* / ГУТ**- първоначално и ежегодно обучение на представителите в КУТ и ГУТ !

  * Комитет по условия на труд

  **Група по условия на труд

  2. В Република България обучението е задължително според следните закони:

  - чл.281 ал.1 и 5 от Кодекса на труда;

  - чл.4 ал.1 т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

  - чл.2 ал.1 от Наредба №РД -07-2 от 16.XII.2009 г. за условията и реда за провеждане на обучение и инструктаж на работниците и служителите по БЗР ( БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ).

  3. След преминаване на курса всеки от участниците получава легитимен сертификат за проведеното обучение