Медицински
център
  • Специализирана медицинска дейност
  • Ехографска диагностика
  • Висока гама клинични, биохимични, микро-биологични, серологични и др. изследвания
  • ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства